Kullanıcı Girişi (v2.0)

Miranda Çevre ve Su Arıtma Teknolojileri A.Ş. (bundan böyle “Miranda” olarak anılacaktır).
Proposal Generator (bundan böyle “Prop-gen” olarak anılacaktır) ile verilen teklif,bilgi,hesaplama,çizim ve satışa yönelik her hangi bir bilgiden Miranda sorumlu değildir . Prop-gen’den çıkan teklif, çizim, öneriler sadece tavsiye niteliğinde olup, müşteri, bayi ve/veya üçüncü şahısların işleyeceği giriş parametrelerini (BOİ,KOİ,AKM) hesaplayıp çıkış standartlarına uygun hale getirmek için tasarlanmıştır.
Miranda, Prop-gen aracılığı ile verilen bilgiler kapsamında sistem çıkış parametrelerini taahhüt etmez. Miranda, kendi yazılı bilgisi ve onayı olmadan her hangi bir tesisin verimliliğini taahhüt etmez. Miranda teklifi,satışı,montajı ve devreye almadığı hiç bir proje için ileride yaşanabilecek aksaklıklardan sorumlu tutulmayacaktır.
Prop-gen kullanıcıları yukarıda yazılı olan tüm koşulları peşinen kabul ve taahhüt etmiş olup, Miranda’ya karşı her hangi bir yasal yaptırımları olmayacağını taahhüt eder.

Onaylıyorum :
Kullanıcı Kılavuzu (TR)
User Manual (EN)

Copyright © 2014 Miranda A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.